ChemRADE

Chemrade houdt het veilig!
Neem contact op

ChemRADE beoordeelt in hoeverre uw medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Is er sprake van kankerverwekkende stoffen op de werkplek? Werken uw medewerkers met stoffen die onderling gevaarlijke reacties teweeg kunnen brengen? Welke stoffen ontstaan er tijdens het werk? Zijn die gevaarlijk?

Overzichtelijk in ChemRADE

ChemRADE houdt het overzichtelijk. Met het programma kunt u onder meer:

  • De risicobeoordeling en registratie uitvoeren van gevaarlijke stoffen
  • Uw Register Gevaarlijke Stoffen efficiënt inrichten
  • Kwantitatieve blootstellingsberekeningen uitvoeren;
  • Automatisch de activiteiten binnen uw bedrijf beoordelen op risico’s
  • Effectieve beheersmaatregelen selecteren
  • Een praktisch plan van aanpak opstellen
  • Bestaande methodieken binnen uw bedrijf met ChemRADE laten communiceren
  • Rapportages maken, zowel voor in- als extern gebruik
  • Met rekenmodel van Ecetoc-TRA en stoffenmanager – en vergelijk van resultaten

Lisam Nederland B.V. en ChemRADE in de praktijk

Lisam Nederland B.V. heeft al ervaring kunnen opdoen met ChemRADE, een van onze directe partners. Wij vertellen u dan ook graag hoe u ChemRADE zo efficiënt mogelijk inzet binnen uw bedrijf. Ook kunnen we u assisteren bij data-invoer. Uw veiligheid staat voorop!

LISAM ExESS Cosmetics