Op 3 augustus 2020 heeft de Europese Commissie de restrictie onder REACH gepubliceerd voor het werken met producten die meer dan 0,1% vrije di-isocyanatenmonomeren bevatten. Professionele en industriële werknemers die met deze producten werken moeten voor 24 augustus 2023 – met succes – een opleiding over het veilig gebruik van di-isocyanaten hebben voltooid. Bedrijven moeten al per 24 februari 2022 hun etikettering aanpassen.

Professionele en industriële werknemers die met deze producten werken, moeten binnen drie jaar, dat wil zeggen vóór de deadline van 24 augustus 2023, met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten hebben voltooid.

Op 24 februari 2022 moet het volgende op de verpakking staan vermeld als producten meer dan 0,1% vrije di-isocyanatenmonomeren bevatten: “per 24 augustus 2023 moet voor professioneel en industrieel gebruik een passende opleiding zijn voltooid”.

De nieuwe restrictie heeft tot gevolg dat alleen professionele en industriële gebruikers die een training hebben gevolgd, mogen werken met producten die meer dan 0,1% vrije di-isocyanatenmonomeren bevatten. Er zijn geen beroepsgroepen uitgezonderd van de training: alle industriële en professionele gebruikers moeten een training volgen. De zwaarte van die training hangt wel samen met de intensiteit van het gebruik van producten met di-isocyanatenmonomeren in de genoemde concentratie. Hoe intensiever het gebruik, hoe groter de blootstelling en hoe zwaarder de training.

Voor consumenten is geen training vereist, omdat zij sporadisch met de producten zullen werken. Op Europees niveau wordt de training momenteel ontwikkeld, ook in het Nederlands.

De werkgevers zijn zelf verantwoordelijk dat hun werknemers de training volgen en afronden met een certificaat. Als deelnemers de training en de eindtoets goed afleggen, dan krijgen ze een certificaat dat twee jaar geldig is. Daarna moeten ze hun kennis opfrissen met een nieuwe training.

 

Bron: VVVF

LISAM ExESS Cosmetics