Opleiding, training en coaching

Lisam Nederland leidt jou en/of je mensen op, coacht ze en begeleidt ze. Zo krijgt arbo, milieu en veiligheid daadwerkelijk een vanzelfsprekende plek in je bedrijf! Ook geven wij software trainingen voor het gebruik van ExESS en Chessol. Zowel een training op locatie als online is mogelijk. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Veiligheid, milieu en arbo moeten een vanzelfsprekend onderdeel worden van het bedrijfsproces. Met opleiding en coaching van Lisam Nederland werk je daaraan. Wij bieden opleidingen op maat voor alle betrokken medewerkers.

Cursussen op maat – interne bedrijfscursussen

Werken met Lisam ExESS

Tijdens werken met Lisam ExESS leren wij je hoe je veiligheidsinformatiebladen kunt opstellen volgens REACH. Het is een praktische cursus, waarbij medewerkers zelf aan de slag gaan met de software aan de hand van praktijkvoorbeelden. Alle modules en mogelijkheden komen aan de orde. Geen vraag blijft onbeantwoord. Klik hier voor meer informatie over de ExESS basis cursus. Eveneens verzorgen wij cursussen voor ervaren ExESS gebruikers.

Bewust omgaan met ADR

ADR is onderdeel van het Nederlandse VLG (Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen). Lisam Nederland kent als veiligheidsadviseur ADR in de praktijk en leert jouw medewerkers tijdens de training ADR bewustzijns training alles wat zij moeten weten. Alleen ADR zaken die van toepassing zijn op je bedrijf worden behandeld.

REACH en EU-GHS/CLP informatiesessies

Laat je en jouw medewerkers bijpraten over de actuele ontwikkelingen op het gebied van REACH en EU-GHS/CLP. Natuurlijk spitsen wij de sessie toe op jullie eigen bedrijf.

mensen die voor een bedrijfspand staan

CLP workshop

Na een algemene toelichting over CLP en REACH, ga je  tijdens de CLP workshop zelf aan de slag met enkele classificatievoorbeelden en leer je hoe CLP praktisch wordt toepast op de werkvloer.

Leren omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben alleen een functie als de juiste bescherming wordt gedragen bij de gevaarlijke stoffen. Welk beschermingsmiddel moet gedragen worden bij welke werkzaamheden? Tevens moeten ze goed worden gebruikt: consequent én de juiste beschermingsmiddelen bij de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke werkzaamheden. Daarom leiden wij jouw medewerkers op!

Werken met Lisam ExESS

Tijdens werken met Lisam ExESS leren wij je hoe je veiligheidsinformatiebladen kunt opstellen volgens REACH. Het is een praktische cursus, waarbij medewerkers zelf aan de slag gaan met de software aan de hand van praktijkvoorbeelden. Alle modules en mogelijkheden komen aan de orde. Geen vraag blijft onbeantwoord.

Wij bieden basiscursus ExESS, ExESS voor gevorderden en PCN / UFI notificatie trainingen

Cursussen op maat – interne bedrijfscursussen

Wat is belangrijk in/voor jouw bedrijf of branche? Hoe betrek je jouw medewerkers bij de omgang met en het beheer van gevaarlijke stoffen? Lisam Nederland denkt graag met je mee en levert cursussen op maat. Intern, op locatie.

Projectondersteuning bij management van gevaarlijke stoffen

Het management van gevaarlijke stoffen vraagt soms een projectmatige aanpak. Lisam Nederland houdt het praktisch, zet duidelijke lijnen uit en houdt overzicht. Wij ondersteunen je in het projectmanagement!

LISAM ExESS Cosmetics