SDS en Labels

Verwerkt u gevaarlijke stoffen? De eindgebruiker wil het lezen. Op VIB’s of SDS labels. Hoe? Vraag Lisam Nederland B.V.
Neem contact op

VIB’s en SDS’s vertellen wat te doen!

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En het scheelt tijd… Vandaar dat we symbolen gebruiken om gevaarlijke stoffen te duiden. Op Veiligheidsinformatiebladen (VIB), op etiketten en labels én werkplekinstructiekaarten (WIK’s). Maar welke symbolen moet je wanneer gebruiken? Wat moet je nog meer melden? Hoe deel je een mengsel in? Lisam Nederland weet het antwoord!

Uw Veiligheidsinformatiebladen op orde

Eén ding is zeker, zodra u gevaarlijke stoffen uit het CLP (Classification, Labelling & Packaging) verwerkt, moet u Veiligheidsinformatiebladen (VIB) opstellen. VIB staat ook wel bekend als:

 • Material Safety Data Sheets – SDS
 • Extended Safety Data Sheets – e-SDS (Nieuw! Gericht op blootstellingsscenario’s.)

 

Lisam ExESS ondersteunt

In het softwareprogramma Lisam ExESS vind je alle informatie die je nodig hebt voor het opstellen van VIB, SDS. Lisam Nederland kan je erbij helpen:

 • Lisam Nederland doet het voor je
  Wij kunnen de veiligheidsbladen voor je opstellen. In alle gewenste talen! Wil je namelijk het product in bv. Duitsland verkopen, dan moet je óók VIB’s in het Duits bijsluiten dat eveneens voldoet aan de Duitse regelgeving.

Dat geldt voor elk land. Ook voor 12 regio’s buiten Europa zoals USA, Zuid Africa, Japan, etc.!

 • Je doet het zelf, Lisam Nederland ondersteunt
  Maakt jij je VIB’s liever zelf? Dan kun je bij Lisam Nederland leren hoe Lisam ExESS werkt. Wij implementeren ExESS en verzorgen cursussen om te leren werken met ExESS . Aangezien wij zelf ook met de software werken kunnen wij je te alle tijden ondersteunen.

 

groepsfoto

Wat staat er op uw etiketten en labels?

Maar wat staat er dan op zo’n VIB, SDS of WIK? Verdeeld over zestien rubrieken beschrijf je hierop wat de gebruiker moet weten voor zijn eigen veiligheid. Dat gaat bijvoorbeeld over:

 • GHS symbolen, zoals vlamsymbool of dode boom/ dode vis symbool
 • Indeling volgens CLP (Classification Labelling en Packaging) regelgeving
 • H- en P-zinnen in alle EU talen
 • Het product bevat de volgende chemische stoffen
 • Persoonlijke bescherming middelen
 • Opslag en Transport
 • ADR- classificatie en indeling voor transport
 • Brandbestrijdings- EHBO-maatregelen

En uiteindelijk horen hier natuurlijk etiketten en labels bij. Met symbolen! Wil je zeker zijn dat je alles compleet en correct heeft? Het team van Lisam Nederland helpt je graag!

LISAM ExESS Cosmetics