De fusie tussen Lisam Nederland en Lisam Nederland B.V. is officieel ingegaan op 1 januari 2019.

Daniëlle de Jager zal de vestigingen van Lisam Nederland te Mijdrecht (voormalig Chessol B.V. ) en Lisam Nederland B.V. te Dalfsen besturen. Het succesvolle management van Lisam Nederland B.V. zal onder Lisam Nederland voortgezet worden onder de naam Lisam Nederland B.V.

Samen zetten we stappen voorwaarts om goede software te creëren en goed advies te verlenen, waarmee het voldoen aan wet- en regelgeving voor bedrijven vereenvoudigd wordt. Dit vooral  op het gebied van regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen CLP (EU 1272/2008) en  REACH EU (1272/2008)  voor het maken van veiligheidsinformatiebladen en labels en op het gebied van cosmetica verordening (EU1223/2009) voor het maken van cosmetica files (Product Information Files PIF’s).

Ondersteunde software voor bedrijven, op gebied van stoffen in producten, zal richting de toekomst toe steeds belangrijker worden. Hiertoe zal Lisam Nederland de cosmetica software CHESSOL gaan beheren en de implementatie van het opstellen van PIF’s op gaan nemen als een extra module in ExESS en de ExESS software verder ontwikkelen.

Ook de adviestak zal verder doorontwikkeld worden. De complexiteit van de vraagstukken voor bedrijven neemt toe en met uitbreiding van onze kennis over wet- en regelgeving kunnen wij ervoor zorgen dat u bij ons terecht kan voor vragen op dit gebied.

LISAM ExESS Cosmetics