GHS REACH

Neem contact op

Uitleg softwaregebruik

Verkoper van Lisam

Veel softwarepakketten

GHS REACH is een resultaat van het doel om wereldwijd één systeem in te richten om de gevaarindeling van stoffen en mengsels aan te geven. GHS staat voor Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. REACH is de Europese verordening omtrent de productie van en handel in chemische stoffen.

Wat houdt GHS REACH voor jouw bedrijf in?

Werk je in de productie van of handel in chemische stoffen, dan moet je rekening houden met de geldende Europese richtlijnen, REACH, die vanuit de GHS zijn opgesteld. Dit geldt voor zowel fabrikanten, distributeurs en gebruikers. REACH staat voor:

  • Registratie
  • Evaluatie
  • Autorisatie
  • Restrictie van Chemische stoffen

GHS REACH stelt dat producenten en importeurs alle stoffen moeten registeren die ze importeren of produceren. Hiervoor wordt een veiligheidsinformatieblad opgesteld. Ook dienen alle producten en stoffen juist gelabeld te worden. Labels voor gevaarlijke stoffen zijn er bijvoorbeeld op gericht de mogelijke fysieke gevaren weer te geven van de stoffen in het product.

groepsfoto

Schakel hulp in om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen

De wereld rondom de Europese en wereldwijde regelgeving in het werken met gevaarlijke stoffen is niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom helpen onze adviseurs in gevaarlijke stoffen jou hier graag bij. Bel ons via 0529 820211 voor meer informatie met betrekking tot de regelgeving rondom GHS REACH of wanneer je vragen hebt over ons bedrijf.

Lisam Nederland B.V.