Wat moet u weten – Wat moet u doen?

Vanaf 2020 verschijnt er een nieuw element op etiketten – een uit 16 tekens bestaande code met de naam ‘unique formula identifier’ (UFI = unieke formule-identificatie). Vanaf 2025 is de UFI verplicht op etiketten van alle producten die wegens hun gevolgen voor de gezondheid en hun fysische effecten als gevaarlijk zijn ingedeeld. Importeurs en downstreamgebruikers die dergelijke producten op de markt brengen, zullen de vergiftigingencentra van specifieke productinformatie moeten voorzien, inclusief de UFI.

Wat is UFI?

 • UFI= Unique Formula Indentifier (Unieke Formule Identificatie)
 • Verplicht gesteld via Annex VIII CLP (Eu 2017/542)
 • Verplicht op etiketten van producten met een gevaarlijk mengsel
 • Alfanumeriek code van 16 tekens
 • Naast UFI code ook gestandaardiseerde notificatie antigifcentra verplicht

Voor wie is UFI?

Downstream-users en importeurs in de toeleveringsketen van producten met gevaarlijke mengsels

Wat moet u weten?

Stapsgewijze invoering:

 • 1 januari 2020: Consumentenproducten
 • 1 januari 2021: Producten voor professioneel gebruik
 • 1 januari 2024: Producten voor industrieel gebruik
 • Overgangstermijn: op 1 januari 2025 moeten alle op de markt zijnde producten die gevaarlijke mengsels bevatten voorzien zijn van een UFI-code en genotificeerd zijn bij het antigifcentrum

UFI-generator

Maakt unieke codes voor uw producten mbv:

 • Specifiek numeriek formuleringsnummer
 • Uw unieke BTW bedrijfsnummer

Dit kan:

 • Via ECHA webapplicatie
 • Ingebouwd in ExESS (LISAM, versie 18.2)

Hoe notificeren bij antigifcentrum?

 • PCN format verplicht in heel EU (Poison Centres Notification)
 • Aangifte doen via PCN-portaal (IUCLID 6 (*.iz6))
 • Portaal niet verplicht; elke lidstaat mag zelf beslissen of PCN-portaal wordt gebruikt of dat nationale systeem wordt gebruikt.

Wij helpen u graag met al uw verplichtingen rondom UFI

QUICK-START MET UFIvoor een overzichtelijke start

VRAGEN? Bel of mail ons gerust

LISAM ExESS Cosmetics