UFI

Software als Lisam ExESS en ChemADVISOR bieden
houvast bij uw beheer van gevaarlijke stoffen.
Neem contact op

Uitleg softwaregebruik

Verkoper van Lisam

Veel softwarepakketten

Downstream-users en importeurs in de toeleveringsketen van producten met gevaarlijke mengsels moeten zich verplicht houden aan UFI. Maar wat houdt UFI precies in en wat moet je doen om je eraan te houden? Daar vertellen we je graag meer over.

UFI-labelelementvereiste voor gevaarlijke stoffen nu beschikbaar in Lisam ExESS®

UFI staat voor Unique Formula Indentifier (Unieke Formule Identificatie) en is verplicht gesteld via Annex VIII CLP (Eu 2017/542). Dit stelt dus dat jouw onderneming in de chemische industrie de producten met een gevaarlijk mengsel verplicht moet etiketten waarom gezondheids- of fysieke gevaren staan. Je moet dan specifieke productinformatie van het product doorgeven aan gifcentra. Hiervoor gebruik je het best de software van Lisam ExESS®. Hierin is namelijk UFI-generatorsoftware geïntegreerd waarmee je UFI-codes creëert. De software is speciaal gecreëerd, zodat je Poison Centre op tijd informeert. 

groepsfoto

Vraag naar meer informatie over de software

Maak unieke codes voor jouw producten via de UFI-generator van Lisam ExESS® zodat je veranderingen altijd tijdig notificeert bij het antigifcentrum. Wij zijn er speciaal voor bedrijven in de chemische industrie die op zoek zijn naar een partner die gespecialiseerd is in deze software en het implementeren van een online platform voor kennis binnen de werkzaamheden van jouw bedrijf. Neem contact met ons als adviseur in gevaarlijke stoffen op voor meer informatie. Vul hiervoor ons contactformulier in, bel ons op 0529 820211 of stuur een e-mail naar Danielle.deJager@lisam.com.