UFI & PCN

Een UFI code genereren, een PCN dossier indienen. Weet u niet zeker hoe u zich moet voorbereiden op bijlage VIII van CLP? We kunnen u helpen!
Neem contact op

Sinds januari 2021 moeten alle gevaarlijke mengsels een extra code op het label vermelden: de UFI-code (Unique Formula Indentifier). Deze verplichting komt voort uit verordening (EU 2017/542), als wijziging op CLP, Annex VIII (EU 1272, 2008).

UFI-code

De UFI code is een alfanumerieke code bestaande uit 16 tekens. Deze code moet verplicht worden afgedrukt op het etiket. De UFI code wordt gegenereerd vanuit het BTW nummer en een (zelf te kiezen) numeriek formuleringsnummer.

De UFI code wordt stapsgewijs ingevoerd. De data van inwerkingtreding op een rijtje:

  • Mengsels voor consumentengebruik –> 1 januari 2021
  • Mengsels voor beroepsmatig gebruik –> 1 januari 2021
  • Mengsels voor industrieel gebruik –> 1 januari 2024

De overgangstermijn loopt af op 1 januari 2025. Vanaf dat tijdstip moeten alle op de markt zijnde producten die gevaarlijke mengsels bevatten voorzien zijn van een UFI code en genotificeerd zijn bij een antigifcentrum.

De verantwoordelijkheid voor de notificatie bij een antigifcentrum ligt bij importeurs en downstreamgebruikers die mengsels op de markt brengen, welke ingedeeld zijn als gevaarlijk voor de gezondheid of die fysische risico’s met zich meebrengen.

Met behulp van de UFI code kan een antigifcentrum sneller en accurater handelen in geval van een gemelde vergiftiging. Daarom is ook notificatie volgens een vastgesteld format verplicht met ingang van bovenstaande data. Bekijk deze animatie even voor een volledig overzicht.

mensen die voor een bedrijfspand staan

PCN Portal

Om een product aan te melden bij de Europese Poison Centres, komt er 1 centrale portal. Via deze portal kan bij alle benodigde landen een aanmelding worden gedaan. Het format en de benodigde informatie wordt gelijk voor alle landen.

Voor een aanmelding via de nieuwe PCN-portal moeten producten naast een UFI-code ook ingedeeld worden naar het beoogde gebruik, het European Product Categorisation System, afgekort EuPCS.

ExESS software

De ExESS software van LISAM systems is hierop reeds aangepast. ExESS kan de UFI code op eenvoudige wijze genereren, wijzigingen bijhouden en geautomatiseerde indiening van dossiers in PCN-format bij benoemde instanties.

Zie voor meer informatie de flyer ExESS-PCN module en deze korte video Annex VIII to CLP Regulation.

LISAM ExESS Cosmetics