Er is hard gewerkt om een nieuwe SZW-lijst (gepubliceerd op 2 januari) en ZZS-lijst te maken.

Zie link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-30.pdf en https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/TotaleLijst

 

Op 2 januari is de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutageen of giftig voor de voortplanting, gepubliceerd (stcrt-2023-30).

Er is één wijziging in CAS-nr. ten opzichte van de vorige publicatie van juli 2022.

Er wordt slechts één wijziging aangebracht in de lijst met kankerverwekkende stoffen:

De stof nikkeldinitraat met CAS 13138-45-9 wordt gecombineerd met de stof salpeterzuur, nikkelzout met CAS 14216-75-2, in overeenstemming met CLP-bijlage VI.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in de lijsten van kankerverwekkende processen, mutagene stoffen. In de lijst van 145 voor de voortplanting giftige stoffen zijn de synoniemen in een aparte kolom opgenomen, zodat deze lijst nu overeenkomt met de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Ook de nieuwe Nederlandse lijst van ZZS van januari 2023 is beschikbaar in ExESS zodat u eenvoudig kunt checken of het CAS nummer op de ZZS lijst staat. Dit kan in de navigator van ExESS!

Eenvoudig te updaten met behulp van CDP updates in ExESS!

LISAM ExESS Cosmetics