Lisam Nederland B.V. – uw veiligheidsadviseur

Neem contact op

Als u gevaarlijke goederen vervoert, laadt of lost, heeft u een veiligheidsadviseur nodig. U hoeft hem níet in dienst te hebben. U mag er namelijk ook één inhuren. Lisam Nederland B.V. is gecertificeerd Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR).

Als veiligheidsadviseur kunnen wij voor u:

  • Nagaan of de ADR-voorschriften worden nageleefd
  • Een jaarverslag opstellen
  • Bij voorkomende ongevallen, een ongevalsrapport opstellen voor bedrijfsleiding en overheid
  • Het invoeren van corrigerende maatregelen

PGS15 in de praktijk

Lisam Nederland B.V. inventariseert welke type stoffen/producten in uw bedrijf aanwezig zijn, in welke hoeveelheden, behorende tot welke gevarenklassen en welke maatregelen u zo gezien moet nemen. Zodat gecheckt kan worden of u voldoet aan de regels van PGS15, de richtlijnen voor (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke goederen.

De uitvoering van de implementatie van deze maatregelen – kunt u aan ons overlaten.

LISAM ExESS Cosmetics